wodowskazy.pl
 

Ochrona wa?u przy ul. Osobowickiej

2010:05:22 14:12:48

?abia k?adka przy Wyspie Bielarskiej

2010:05:22 12:36:05

Widawa przed mostem w Wilczycach, przed kana?em ulgi z Odry (kana? otworzony)

2010:05:22 11:19:39

Obelisk upami?tniaj?cy powód? z 1997. Na ?acie zaznaczony jest poziom jaki rzeka wówczas osi?gn??a.

2010:05:20 15:49:01

Obelisk upami?tniaj?cy powód? z 1997. Na ?acie zaznaczony jest poziom jaki rzeka wówczas osi?gn??a.

2010:05:20 15:44:37
© OGNIWO s.c.